สร้างเมื่อ :
ดาวน์โหลดเกมส์ Download Client

Download For Android (มือถือแอนดรอย)

Type File Size Description Link
Androind Download ( Mediafire ) 4.1 MB Direct Server Download
Androind Download ( Google Drive ) 4.1 MB Direct Server Download
คำแนะนำ : ใช้ได้เฉพาะ Androind เท่านั้น iOS ไม่สามารถใช้ได้ เมื่อโหลดไปติดตั้งในระบบ Androind ของท่านแล้ว จำเป็นจะต้องโหลดไฟล์เกมส์ลงภายในเครื่อง Androind อีกจำนวน 2.2GB

Download For PC (เฉพาะคอมพิวเตอร์)

Type File Size Description Link
Full Data (Link 1) 3.07 GB Direct Link Download
Full Data (Link 2) 3.07 GB Google Drive Download
Full Data (Link 3) 3.07 GB Google Drive Download
Full Data (Link 4) 3.07 GB Google Drive Download
Full Data (Link 5) 3.07 GB Google Drive Download
Full Data (Link 6) 3.07 GB Google Drive Download
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลด Client Full ติดตั้งใช้งานได้ทันที

Download Program โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, โปรแกรมเสริม

Icon Name Description Link
โปรแกรมลดอาการแลค โปรแกรมลดอาการแลค Download
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop Download
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop Download