สร้างเมื่อ :
GuildwAr Season 2 ร่วมศึกสงครามตำนานบทใหม่ ร่วมแข่งชันชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
ตารางกิลด์วอร์ วัน/เดือน/ปี
ว/ด/ป
ที่วอร์
Nuernberg ( Zone )
aldeg_cas03
Neuschwanstein
aldeg_cas01
Hohenschwangau ( 20 คน )
gefg_cas01
13 กันยนยน 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
17 กันยนยน 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
ว/ด/ป
ที่วอร์
Kriemhild ( Zone )
prtg_cas01
Skoegul
prtg_cas04
Gondul
prtg_cas05
20 กันยนยน 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
24 กันยนยน 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
ว/ด/ป
ที่วอร์
Holy Shadow ( Zone )
payg_cas03
Scarlet Palace
payg_cas02
Sacred Altar
payg_cas04
27 กันยนยน 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
1 ตุลาคม 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
ว/ด/ป
ที่วอร์
Eeyorbriggar ( Zone )
gefg_cas02
Repherion
gefg_cas01
Yesnelph
gefg_cas03
4 ตุลาคม 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
8 ตุลาคม 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
ว/ด/ป
ที่วอร์
รอจับฉลาก Random บ้าน ( Zone )
???????
รอจับฉลาก Random บ้าน
???????
รอจับฉลาก Random บ้าน
???????
11 ตุลาคม 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
15 ตุลาคม 2562 5,000 Cash ( ได้บ้านครบ 3 วอเบิกเงินได้ 500 ) 1,000 บาท 15,000 Cash 500 บาท 10,000 Cash
1 กิลด์สามารถครองปราสาทได้เกิน 1 หลัง ห้ามมีการกันบ้านชั้นเดียวกันเกิน 1 กิลด์
กิลด์ที่มาครบ 10 วอจะได้รับเงินกิลด์ 1,000 บาท หากไม่มาเล่นโซน 100 บาท ขาดวอร์วอร์ละ 200 บาท
กิลด์ที่นอนวัด 3 ครั้งจะได้รับเงินบำรุงกิลด์ 500 บาท แต่ต้องทำตามข้อตกลง ( สามารถเบิกได้ทันทีหลังได้ครบ 3 วัน )
บ้านโซนได้ครบ 3 ครั้งรับเงินรางวัลหลังละ 500 บาท ( สามารถเบิกได้ทันทีหลังได้ครบ 3 วัน )
*** แก้ไขนำบ้าน 20 ออกจากระบบ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.00 ( เนื่องจากกิลด์เหลือ 3 กิลด์ )
Rules Woe กติกากิลด์วอร์
 • 1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (30 คน) และกิลด์สาขา ให้ใช้รูปกิลด์เหมือนกันได้ (ในกรณีที่คนเกินมา 1 ตี้) หากเป็นกิลด์ 2 ให้แยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน

  บทลงโทษ ห้ามมีการตีสลับกันจะถือว่าผิดกติกาทันที

 • 2. กิลด์เพื่อน (พันใจ)ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ช่วยบุกบ้านได้) ห้ามตีสลับหิน

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 3. ขอให้กิลด์ทุกๆกิลด์ช่วยกันมาเล่นหน้าบ้านก่อนเวลา 21.15 และจะปิดหน้าบ้านโซนเวลา 21.30 และเปิดชั้น2-4ให้เข้าไปตีหินในเวลา 21.40

  บทลงโทษ -

 • 4. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 20 คน แล้วทั้ง 20 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 5. บ้าน 20 คนจะไม่สามารถใช้สกิล Emergency Call ได้และในบ้านหลังนั้นๆจะเข้าได้แค่กิลด์ละ 20 คน

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 6. กิลด์ที่ไม่มาเล่นโซนหน้าบ้านทีมงานจะขอตัดสิทธ์ในการแจกเงินรางวัลในบ้านนั้นๆถ้ากิลด์ที่ไม่มาเล่นหน้าบ้านได้บ้านหลังนั้น

  บทลงโทษ -

Rules Alliance กติกากิลด์พันธมิตร (พันใจ)
 • กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
  2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
  3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
  4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน