สร้างเมื่อ :
LV99แตกแจกตัง รางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
Description รายละเอียดกิจกรรม
  • เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เปิดเซิฟเวอร์ - 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 23.59
  • อาชีพที่ร่วมแข่งขันมีอาชีพ 2-1 6 อาชีพดังนี้ Knight Priest Wizard Blacksmith Hunter Asssasin
  • อาชีพที่ร่วมแข่งขันมีอาชีพ 2-2 7 อาชีพดังนี้ Crusader Monk Sage Alchemist Rogue Bard Dance


  • เพื่อนสามารถแข่งขันการเก็บเลเวลจะได้รับรางวัลดังนี้
  • อันดับที่ 1 ของทุกสายอาชีพจะได้รับเงินสดจำนวนมูลค่า 500 บาท 10,000 Cash และคอสตูม Limited Costume Giantbagcat จำนวน 1 รางวัล
  • อันดับที่ 2 ของทุกสายอาชีพจะได้รับ 10,000 Cash
  • อันดับที่ 3 ของทุกสายอาชีพจะได้รับ 5,000 Cash
  • อันดับที่ 4-10 ของทุกสายอาชีพจะได้รับ 2,000 Cash
  • ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลได้ตามใจชอบ