สร้างเมื่อ :
Online Get Item ออนไลน์ในเกมรับไอเทมฟรี !!
Description รายละเอียดกิจกรรม
 • ผู้เล่นต้องมี LV ไม่ต่ำกว่า 60 ที่กำหนดไว้ ออนครบ 12 ชมก็สามารถรับไอเทม Online Spin Coupon ไปใช้ได้ฟรี (หากตั้งร้านเวลาจะไม่ถูกนับต่อ)


 • ของรางวัลจะสุ่มรับได้ดังต่อไปนี้
 • Field Manual จำนวน 1 ea
 • Job Manual จำนวน 1 ea
 • Bubble Gum จำนวน 1 ea
 • Siege White Potion จำนวน 20 ea
 • Siege Blue Potion จำนวน 20 ea
 • Life Insurance จำนวน 1 ea
 • Kafra Card จำนวน 1 ea
 • Giant Fly Wing จำนวน 5 ea
 • Megaphone จำนวน 1 ea
 • Dungeon Teleport Scroll จำนวน 2 ea
 • Cash Coin จำนวน 10 ea


 • ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลได้ตามใจชอบ