สร้างเมื่อ :
Increase Power Accessory เพิ่มพลังอัพเกรดคุณสมบัติชุดประดับให้ดูมีค่า
Description รายละเอียดกิจกรรม
  • ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไปไม่มีจำกัดวันเวลา  • พิกัด NPC อยู่ที่ Morocc 134 110 บริเวณริมน้ำซ้ายมอ
  • โดยจะมีรายละเอียดการแลกเปลี่ยนเควสดังนี้

  • ไอเทม HighLV Ring [ ] จะใช้ไอเทม 3 ea Elunium 30 ea Oridecon 30 ea และเงินจำนวน 500,000 โอกาสสำเร็จ 80%
  • ไอเทม HighLV Earring [ ] จะใช้ไอเทม 3 ea Elunium 30 ea Oridecon 30 ea และเงินจำนวน 500,000 โอกาสสำเร็จ 80%
  • ไอเทม HighLV Necklace [ ] จะใช้ไอเทม 3 ea Elunium 30 ea Oridecon 30 ea และเงินจำนวน 500,000 โอกาสสำเร็จ 80%
  • ไอเทม HighLV Glove [ ] จะใช้ไอเทม 3 ea Elunium 30 ea Oridecon 30 ea และเงินจำนวน 500,000 โอกาสสำเร็จ 80%
  • ไอเทม HighLV Brooch [ ] จะใช้ไอเทม 3 ea Elunium 30 ea Oridecon 30 ea และเงินจำนวน 500,000 โอกาสสำเร็จ 80%
  • ไอเทม HighLV Rosary [ ] จะใช้ไอเทม 3 ea Elunium 30 ea Oridecon 30 ea และเงินจำนวน 500,000 โอกาสสำเร็จ 80%
  • ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนไอเทมใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบ