สร้างเมื่อ :
Pre GuildwAr ทดสอบความพร้อมระบบกิลด์วอร์แจกรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
ตารางกิลด์วอร์ วัน/เดือน/ปี
ว/ด/ป
ที่วอร์
Kriemhild ( Zone )
prtg_cas01
Holy Shadow
payg_cas03
Eeyorbriggar
gefg_cas02
26 กรกฏาคม 2562 500 บาท 5,000 Cash 1,000 บาท 15,000 Cash 1,000 บาท 10,000 Cash
30 กรกฏาคม 2562 500 บาท 5,000 Cash 1,000 บาท 10,000 Cash 1,000 บาท 15,000 Cash
ข้อตกลง : 1 กิลด์สามารถครองปราสาทได้เกิน 1 หลัง ห้ามมีการกันบ้านชั้นเดียวกันเกิน 1 กิลด์
Rules Woe กติกากิลด์วอร์
 • 1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (30 คน) และกิลด์สาขา ให้ใช้รูปกิลด์เหมือนกันได้ (ในกรณีที่คนเกินมา)

  บทลงโทษ ห้ามมีการตีสลับกันจะถือว่าผิดกติกาทันที

 • 2. กิลด์เพื่อน (พันใจ)ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ช่วยบุกบ้านได้)

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 3. ขอให้กิลด์ทุกๆกิลด์ช่วยกันมาเล่นหน้าบ้านก่อนเวลา 21.20 และจะปิดหน้าบ้านโซนเวลา 21.30 ผู้ที่ครอบครองปราสาทจะได้รับเงินรางวัล

  บทลงโทษ -

 • 4. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 20 คน แล้วทั้ง 20 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

Rules Alliance กติกากิลด์พันธมิตร (พันใจ)
 • กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
  2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
  3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
  4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน