สร้างเมื่อ :
Premium ID ระบบไอดีวีไอพีรับสิทธิพิเศษมากมาย
Description รายละเอียดกิจกรรม
 • ไอเทม VIP Ticket หาได้จากการร้านค้าแต้มแคชสะสมเท่านั้น โดยจะมี 2 ราคาดังนี้

 • VIP Ticket 7D ราคา 900 แต้มแคชสะสม
 • ต้องใช้ Cash ในตัว 900 แต้มในการเปิดระบบ VIP (VIP 7D 1ใบ+ 900 แคชพ้อย)

 • VIP Ticket 30D ราคา 3,000 แต้มแคชสะสม
 • ต้องใช้ Cash ในตัว 3,000 แต้มในการเปิดระบบ VIP (VIP 30D 1ใบ+ 3,000 แคชพ้อย)


 • โดยไอดี VIP จะได้รับสถานะดังนี้
 • 1. บัพ Agi%Blessing LV 10 นาที 15 นาที
 • 2. บัพ HP&SP เต็ม
 • 3. ได้รับค่าสถานะ EXP เพิ่มขึ้น 50% และอัตราการดรอปไอเทม 20% ตลอดช่วงเวลา VIP
 • 4. สามารถวาป NPC วาปทุกดันเจี้ยนได้ตลอดช่วงเวลา VIP (หลังจากเซิฟเวอร์เปิด 3 วันจะมี NPC ให้)
 • 5. LV 70 ขึ้นไปไม่ต้องเสียเงินค่าบัพครั้งละ 500


 • วิธีเชค VIP กด @rates เช็คอัตราเซิฟเวอร์