สร้างเมื่อ :
Rank System ระบบเก็บค่าประสบการณ์เสริม อัพเกรดพลังให้กับตัวท่านเอง
Description รายละเอียดกิจกรรม
 • ระบบ Rank System เป็นระบบพิเศษสร้างมาสำหรับผู้เล่นที่เก็บ LV 99 Job 50 โดยสมบูรณ์แล้วสามารถปลดผนึกความสามารถของร่างกายเพิ่มทักษะสถานะต่างๆ
 • โดยจะสามารถปลดล๊อคคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • รายละเอียดยศค่าประสบการณ์

 • Rank

  Exp

  Status

   ยศ : Noob  ค่า Exp : 0  สถานะ : -
   ยศ : Baby  ค่า Exp : 10200  สถานะ : -
   ยศ : Child  ค่า Exp : 30600  สถานะ : โจมตีขนาดเล็กแรง 2%
   ยศ : Adult  ค่า Exp : 57800  สถานะ : โจมตีขนาดกลางแรง 2%
   ยศ : Rookie  ค่า Exp : 91800  สถานะ : โจมตีขนาดใหญ่แรง 2%
   ยศ : Novice  ค่า Exp : 132600  สถานะ : Luk +1
   ยศ : Common  ค่า Exp : 180200  สถานะ : Critical +2
   ยศ : Soldier  ค่า Exp : 234600  สถานะ : Agi +1
   ยศ : Sergeant  ค่า Exp : 295800  สถานะ : Flee +3
   ยศ : Captain  ค่า Exp : 363800  สถานะ : Dex +1
   ยศ : Major  ค่า Exp : 438600  สถานะ : Hit +3
   ยศ : Colonel  ค่า Exp : 520200  สถานะ : Int +1
   ยศ : General  ค่า Exp : 608600  สถานะ : Sp +25
   ยศ : Commander  ค่า Exp : 707200  สถานะ : Vit +1
   ยศ : Supreme  ค่า Exp : 812600  สถานะ : Hp +25
   ยศ : Sir  ค่า Exp : 924800  สถานะ : Str +1
   ยศ : Baron  ค่า Exp : 1043800  สถานะ : ป้องกันมอนเตอร์ขนาดเล็กแรงขึ้น 2%
   ยศ : Viscount  ค่า Exp : 1169600  สถานะ : Atk +5
   ยศ : Count  ค่า Exp : 1302200  สถานะ : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ Matk +3%
   ยศ : Marquis  ค่า Exp : 1441600  สถานะ : Aspd +1%
   ยศ : Duke  ค่า Exp : 1587800  สถานะ : Hp & Sp +30
   ยศ : King  ค่า Exp : 1740800  สถานะ : Int +1, Dex +1
   ยศ : Great King  ค่า Exp : 1900600  สถานะ : Agi +1, Luk +1
   ยศ : Incredible  ค่า Exp : 2067200  สถานะ : Str +1, Vit +1
   ยศ : Invincible  ค่า Exp : 2261000  สถานะ : ป้องกันมอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้น 2%
   ยศ : Hero  ค่า Exp : 2461600  สถานะ : Def +2
   ยศ : Nobel  ค่า Exp : 3669000  สถานะ : Mdef +2
   ยศ : Berserker  ค่า Exp : 4883200  สถานะ : โจมตีบอสแรง 5%
   ยศ : Legend  ค่า Exp : 5104200  สถานะ : Hp & Sp +50
   ยศ : Legendary  ค่า Exp : 6332000  สถานะ : Aspd +2%
   ยศ : Mythical  ค่า Exp : 7566600  สถานะ : Atk +10
   ยศ : Immortal  ค่า Exp : 8808000  สถานะ : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ Matk +6%
   ยศ : Immortal Spirit  ค่า Exp : 9056200  สถานะ : ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น 2%
   ยศ : Commander  ค่า Exp : 10311200 สถานะ : Critical +3
   ยศ : Saint  ค่า Exp : 11573000  สถานะ : Critical แรง 10%
   ยศ : Angel  ค่า Exp : 12834800  สถานะ : Def +3
   ยศ : Angel of Death  ค่า Exp : 13103400  สถานะ : Mdef +3
   ยศ : Guardain Spirit  ค่า Exp : 14378800  สถานะ : AllStats +1
   ยศ : Master  ค่า Exp : 15661000  สถานะ : Aspd +3%
   ยศ : Golden  ค่า Exp : 16950000  สถานะ : Atk +15
   ยศ : Evil God  ค่า Exp : 17245800  สถานะ : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ Matk 10%
   ยศ : King of Hell  ค่า Exp : 18548400  สถานะ : โจมตีมนุษย์แรง 2%
   ยศ : King of Heaven  ค่า Exp : 19871400  สถานะ : ป้องกันมนุษย์ 2%
   ยศ : God of Prophesy  ค่า Exp : 20201200  สถานะ : Hp & Sp +75
   ยศ : God of Hunt  ค่า Exp : 21544600  สถานะ : Aspd +4%
   ยศ : God of War  ค่า Exp : 22901600  สถานะ : ลดร่าย Cast Time 3%
   ยศ : God of Death  ค่า Exp : 23279000  สถานะ : ลดดีเลย์ 3%
   ยศ : Demi of God  ค่า Exp : 24721000  สถานะ : ลดการใช้ SP ลง 10%
   ยศ : God  ค่า Exp : 30200000  สถานะ : เพิ่ม MaxHP/SP 5% AllStats +1
 • สูตรการคำนวนค่าสถานะ Base Exp*7 และเก็บค่าประสบการณ์ 10% จาก Base EXP Monster.
 • โดยเพื่อนๆสามารถเชคค่าประสบการณ์ได้ที่ NPC Morocc 169 106 ( บริเวณที่รับสกิลเสริมกลางมอ )

 • และจะมีฟังชั่นพิเศษดังต่อไปนี้
 • วิธีตรวจสอบค่าประสบการณ์ ให้มาคุยที่ NPC แล้วเลือกตามดังภาพ


 • วิธีเปลี่ยนค่าประสบการณ์


 • วิธีการแยกค่าประสบการณ์นำมาตั้งร้านขาย ( ให้ทำการถอดคุณสมบัติยศออกจากตัวละครก่อน )


 • วิธีการแสดงยศค่าประสบการณ์ที่ชื่อตัวละคร


 • ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนไอเทมใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบ