สร้างเมื่อ :
Refine Challanger V.6 ตามล่าหานักตีบวกรางวัลเพียบ
Description รายละเอียดกิจกรรม
 • ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน ( ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ )


 • โดยจะมีรายละเอียดรางวัลที่ได้รับดังต่อไปนี้
 • อันดับที่ 1 จะได้รับ Cash Point จำนวน 15,000 แต้ม
 • อันดับที่ 2 จะได้รับ Cash Point จำนวน 10,000 แต้ม
 • อันดับที่ 3 จะได้รับ Cash Point จำนวน 7,000 แต้ม
 • อันดับที่ 4-10 จะได้รับ Cash Point จำนวน 2000 แต้ม


 • โดยผู้เล่นจะต้องทำการซื้อหมวก Refine Challanger Hat V.6 ได้ที่ NPC morocc_in,72,64 (อยู่ทางผ่านหน้าห้องตีบวกมอรอค) ในราคา
 • 250,000 หรือจะนำไอเทมสวมใส่ [ ] นำมาแลกจะมีรายการที่สามารถแลกไอเทมได้ดังต่อไปนี้

 • ไอเทม Muffler [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 1 ใบ
 • ไอเทม Manteau [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 3 ใบ
 • ไอเทม Guard [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 2 ใบ
 • ไอเทม Buckler [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 1 ใบ
 • ไอเทม Shield [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 1 ใบ
 • ไอเทม Mirror Shield [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 2 ใบ
 • ไอเทม Shoes [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 1 ใบ
 • ไอเทม Boots [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 2 ใบ
 • ไอเทม Silk Robe 2 ชิ้น [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 1 ใบ
 • ไอเทม Saint Robe 2 ชิ้น [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 1 ใบ
 • ไอเทม Tights [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 2 ใบ
 • ไอเทม Chain Mail [ ] จะสามารถนำมาแลกRefine Challanger Hat V.6 ได้ 1 ใบ

 • และจะต้องนำไอเทม Refine Challanger Hat V.6 ทำการอัพเกรดตั้งแต่ +5 - +9 โดยจะได้รับแต้มดังนี้

 • +5 Refine Challanger Hat V.6 จะได้รับแต้มแลกไอเทมและแต้มจัดอันดับ 1 แต้ม
 • +6 Refine Challanger Hat V.6 จะได้รับแต้มแลกไอเทมและแต้มจัดอันดับ 5 แต้ม
 • +7 Refine Challanger Hat V.6 จะได้รับแต้มแลกไอเทมและแต้มจัดอันดับ 20 แต้ม
 • +8 Refine Challanger Hat V.6 จะได้รับแต้มแลกไอเทมและแต้มจัดอันดับ 100 แต้ม
 • +9 Refine Challanger Hat V.6 จะได้รับแต้มแลกไอเทมและแต้มจัดอันดับ 500 แต้ม


 • ของรางวัลที่สามารถแลกได้มีดังต่อไปนี้

 • PVP&GVG HP Potion Pack ใช้ +5 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • PVP&GVG SP Potion Pack ใช้ +5 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • GVG Buffer Box ( บัพกิลด์วอร์ ) ใช้ +5 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • Field Manual 3 ea ใช้ +5 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • Bubble Gum 3 ea ใช้ +5 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • Gym Membership Box ใช้ +6 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • Ice Wing Ear ใช้ +6 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • Snake Head [1] ใช้ +7 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • Taurus Crown [1] ใช้ +8 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • Flapping Golden Angel [1] ใช้ +9 Refine Challanger Hat V.6 ในการแลก
 • ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนไอเทมใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบ