สร้างเมื่อ :
Royal Jackpot V.1 พีระมิด 7 ชั้นแจกรางวัลเพียบ
Description รายละเอียดกิจกรรม
 • ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 - 29 กรกฏาคม 2562 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์)


 • วิธีการ เพียงหมุน Royal Roulette จะมีทั้งหมด 7 ขึ้น ขั้นแรกจะเสียเงิน 400,000 ขั้นต่อไปเสียเงิน 200,000 ( ชั้นที่ 5 ขึ้นไปมีโอกาสได้รับ Jackpot รางวัลรวมทั้งหมด )
 • NPC ตั้งอยู่ที่พิกัด Morocc 212 71 จะมีโอกาส 0.5% ในการได้รับเงินสะสม Jackpot ทั้งหมด


 • รายละเอียดของรางวัลมีดังต่อไปนี้

 • ชั้นที่ 1
 • Elunium จำนวน 5 ea
 • Field Manual จำนวน 3 ea
 • Bubble Gum จำนวน 3 ea
 • Kafra Card จำนวน 5 ea
 • Megaphone จำนวน 5 ea
 • Convex Mirror จำนวน 3 ea
 • Oridecon จำนวน 5 ea

 • ชั้นที่ 2
 • Old Blue Box จำนวน 5 ea
 • Silk Robe [1] จำนวน 1 ea
 • Agility Scroll จำนวน 30 ea
 • Old Card Album จำนวน 1 ea
 • Blessing Scroll จำนวน 30 ea
 • Old Purple Box จำนวน 5 ea

 • ชั้นที่ 3
 • Muffler [1] จำนวน 1 ea
 • PVP&GVG HP Potion Pack จำนวน 2 ea
 • Buckler [1] จำนวน 1 ea
 • PVP&GVG SP Potion Pack จำนวน 2 ea
 • Shield [1] จำนวน 1 ea

 • ชั้นที่ 4
 • Manteau [1] จำนวน 1 ea
 • Formal Suit [1] จำนวน 1 ea
 • Guard [1] จำนวน 1 ea
 • Boots [1] จำนวน 1 ea

 • ชั้นที่ 5 ( มีโอกาสได้ JP 0.5% )
 • Restats Stone จำนวน 1 ea
 • Rainbow Scarf จำนวน 1 ea
 • Reskill Stick จำนวน 1 ea

 • ชั้นที่ 6 ( มีโอกาสได้ JP 0.5% )
 • Angel Spirit จำนวน 1 ea
 • Cyclop's Eye จำนวน 1 ea

 • ชั้นที่ 7 ( มีโอกาสได้ JP 0.5% )
 • Love Dad Wing 2012 [1] จำนวน 1 ea
 • ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนไอเทมใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบ