สร้างเมื่อ :
กฏกติกา Rules
กฏกติกาทั่วไป
ข้อ กฏระเบียบกติกาข้อบังคับ โทษขั้นที่ 1 โทษขั้นที่ 2 หมายเหตุ
1. ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย ห้ามพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น
ขัดต่อศีลธรรมอันดีส่อไปในทางลามกอนาจาร และห้ามส่งเสริมหรือยุแหย่ให้เกิดความแตก
แยกในสังคม หรือใช้คำพูดที่ให้ร้ายสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทย
ใบ้แดง 10 นาที แบนไอดี 1-24 ชม. -
2. ห้ามแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเกมส์ (GM) หรือทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ดูแลเกมส์รวมทั้งตั้งชื่อเป็นทีมงาน แบนถาวร - -
3. ห้ามใช้ข้อผิดพลาดของเกม (Bug) ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี ลบตัวละครและไอดีที่เกียวข้อง แบนถาวร -
4. ห้ามส่งเสริมหรือใช้โปรแกรมช่วยเล่นหากมีการจับได้จะมีการลงโทษสถานหนัก แบนไอดี 7 วัน แบนถาวร -
5. ห้ามกระทำใดๆที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริตเช่นการปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของหรือไอเท็มของผู้เล่นอื่นๆ
ลบตัวละครและไอดีที่เกียวข้อง แบนถาวร -
6. ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน แบนไอดี 1-24 ชม แบน 3 วัน สามารถขอปลดแบนได้ทางหน้า Live Chat
7. ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสิ่งของหรือตัวละครในเกมส์รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี แบนไอดี 1-3 วัน แบนไอดีถาวร ยกเว้นผู้ที่ทำวางประกันเครดิตกับทางเซิฟเวอร์
8. ห้ามมีการลากเทรนมอนใส่,หักไม้ผีจนทำให้ผู้อื่นเสีย EXP หรือมีการวางสกิลป่วนต่างๆเช่น Ice Wall,Landprotector,Incress Agi,Santuary,Loki's Wall,สกิลต่างๆที่ทำให้เกิดผลเสียต่อการเก็บเลเวล และ สกิลที่ทำให้ก่อเกิดการก่อกวนทั้งเอบีชนแก้วผู้เล่นเพื่อทำลายสกิลที่บัพมาเบื้องต้นหรือทำการไล่สกิลขุดเพื่อทำให้เสีย EXP ก็มีความผิดเช่นกัน ใบ้แดง 10-30 นาที แบนไอดี 1-24 ชม. หากมีการทำอีกซ้ำๆจะมีการลงโทษขั้นสูงสุด
9. ห้ามมีการดักแจมมอนหน้าปาตี้ทางลากเข้าหรือจงใจในการป่วนผู้อื่นไม่ให้มีการเก็บ EXP จะมีบทลงโทษ ใบ้แดง 1-24 ชม แบน 7 วัน หากมาเป็นปาร์ตี้แล้วดักป่วนจะมีการลงโทษยกปาร์ตี้
10. ห้ามมีการโข่งชักชวน / ตั้งห้องสุ่มเสี่ยงกับการชักชวนการพนันต่างๆเช่น โต๊ะบอล โต๊ะไม้ผี โต๊ะไฮโล(แนะนำให้ใช้ชื่อกิจการหรือชื่อตัวแทนโต๊ะต่างๆ) ป้องกันโดนเอาผิดทางกฏหมายโดยมิชอบ ใบ้แดง 1-24 ชม แบน 7 วัน เฉพาะผู้ที่วางเครดิตเซิฟเท่านั้น
ทีมงานสามารถใช้กฏกติกาอย่างเต็มที่เพื่อสังคมเกมส์ที่ดี
กฏกติกาสำหรับผู้ที่วางเครดิตกับทางเซิฟเวอร์
ข้อ กฏระเบียบกติกาข้อบังคับ คำแนะนำ หมายเหตุ
1. ผู้ที่วางเครดิตกับทางเซิฟเวอร์สามารถซื้อขายเงิน M ซื้อขายตัวละคร ซื้อขายไอเทมเงินนอก และรับจ้างปั้นตัวละครได้อย่างเสรี การซื้อขายทุกครั้งให้บันทึกสลิปประวัติการแชท Facebook ทุกครั้ง เฉพาะในแมพที่ทีมงานกำหนดเท่านั้น
2. ผู้ที่วางเครดิตกับทางเซิฟเวอร์จะอยู่ในกลุ่มพูดคุยของทางทีมงานและกับพ่อค้าเครดิตคนอื่นๆ ไว้สำหรับสอบถามพูดคุยราคากลางกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ -
3. ผู้ที่วางเครดิตกับทางเซิฟเวอร์สามารถกระทำการเกี่ยวกับบ่อนการพนันเช่น ไฮโล ไม้ผี โต๊ะบอล ฯลฯ ได้อย่างเสรี สามารถขอหลักฐานการเดลผิดได้แต่ต้องมีรูปยืนยันเท่านั้น 3,000สามารถ @dice ได้
5,000สามารถเปิดบ่อนได้
กฏกติกานี้บังคับใช้สำหรับผู้ที่วางเครดิตกับทางเซิฟเวอร์เท่านั้น