สร้างเมื่อ :
ข้อมูลกิลด์วอร์ Woe Informantion
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Info
 • วันกิลด์วอร์ : อังคาร, ศุกร์
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00 น.
 • เปิดบ้านกิลด์ : ?? หลัง (ตามจำนวนกิลด์)
 • สมาชิกกิลด์ : 30 คน
 • จับพันธมิตร : ไม่ได้
Guild War Award รางวัลกิลด์วอร์
 • Guild War Award
 • Cash Coin : จำนวน 1,000 - 2,000 ea
 • เงินสด : จำนวน 1,000 - 2,000 บาท
 • นอนวัด 3 วอร์ติดรับทันที 500 บาท
ตารางกิลด์วอร์ วัน/เดือน/ปี
วัน รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
รอแจ้งวันวออย่างเป็นทางการ - - - -
คำแนะนำ : ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rules Woe กติกากิลด์วอร์
 • 1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (30 คน) และกิลด์สาขา ห้ามใช้รูปกิลด์เหมือนกัน ต้องแบ่งแยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 2. กิลด์สาขา (พันใจ)ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ช่วยบุกบ้านได้)

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 3. ให้กิลด์ที่มาวอในวันนั้นๆมาเล่นหน้าบ้านก่อนเวลา21.30 ไม่งั้นจะโดนตัดคะแนนกิลด์ (หักบางส่วนค่ามิตติ้ง)ถือว่าไม่มาช่วยร่วมกันในกิจกรรมกิลด์วอร์

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 4. กิลด์หลัก และกิลด์สาขา สามารถตีบ้านแจกรางวัลได้เพียง 1 หลัง และหากตีบ้านแจกรางวัล 2 หลัง ให้เลือกรางวัลใดรางวัลนึง

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 5. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 20 คน แล้วทั้ง 20 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 6. พากิลด์มาวอร์มากกว่า 20 คน แล้วไม่ได้บ้านติดกัน 3 วอร์ (ต้องติดกัน3วอร์) รับเงินรางวัล 500 บาท แต่กิลด์ต้องมานั่งตั้งห้องรับคนทุกวันด้วย
Rules Alliance กติกากิลด์พันธมิตร (พันใจ)
 • กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
  2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
  3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
  4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน